ВИТЯГ із ПРАВИЛ користування міським пасажирським транспортом (тролейбусом, автобусом) у місті Тернополі

ВИТЯГ

із ПРАВИЛ користування міським пасажирським транспортом

(тролейбусом, автобусом) у місті Тернополі

(затверджених рішенням виконавчого комітету

Тернопільської міської ради №686 від 21.09.2017р. зі змінами відповідно до рішення ВК від 22.09.2021 №794 )

  1. Оплата (реєстрація) та порядок проїзду

3.1. Право  на  проїзд надає квиток про успішну реєстрацію, що є наслідком реєстрації  у системі АСООП всіх видів електронних квитків – ПКТК, проїзний квиток тривалого користування «Електронний квиток», електронний квиток «Соціальна карта Тернополянина», безконтактні банківські картки, пристрої з технологією NFC та разовий проїзний квиток.

3.2. Право на пільговий проїзд для учнів та студентів навчальних закладів м.Тернополя дає відповідний електронний квиток «Соціальна карта Тернополянина» з квитком про успішну реєстрацію.

3.3. Право на перевезення у транспортних засобах Перевізника багажу дає квиток або електронний квиток, безконтактна банківська картка, пристрій з технологією NFC, які звалідовані, і пасажиром отримано квиток про успішну реєстрацію.

3.4. Право на проїзд у транспортних засобах особам, що користуються пільгою (повною або частковою) дає звалідований електронний квиток «Соціальна карта Тернополянина»із квитком про успішну реєстрацію. У випадку відсутності у пасажира електронного квитка «Соціальна карта Тернополянина», він оплачує повну вартість проїзду іншими електронними засобами оплати/реєстрації проїзду або разовим проїзним квитком.

3.5. Оплата проїзду та перевезення багажу, реєстрація проїзду здійснюється незалежно від  відстані чи часу такого проїзду, перевезення багажу.

3.6. Послуга «Єдиний квиток»дає право на поїздкиз можливістю пересадки в межах визначеного часуу всьому наземному пасажирському транспорті м.Тернопіль

3.7. Посадка та висадка пасажирів здійснюється виключно на зупинках громадського транспорту, що передбачені маршрутом. Транспортні засоби Перевізника, що працюють в режимі маршрутного таксі можуть здійснювати посадку та висадку пасажирів поза зупинками громадського транспорту, у відповідності до вимог Правил дорожнього руху.

3.8. Пасажир, який має електронний квиток, пристрій із технологією NFC чи безконтактну банківську картку, зайшовши у транспортний засіб, зобов’язаний здійснити валідацію самостійно або надати свій електронний квиток, безконтактну банківську картку уповноваженій особі Перевізника для реєстрації/оплати проїзду, при оплаті проїзду.Протягом терміну дії послуги «Єдиний квиток», при пересадці на інший транспортний засіб, пасажир валідує засіб оплати, фіксації проїзду, проте, повторно списання коштів/поїздок не здійснюється.

3.9. За відсутності електронного квитка, безконтактної банківської картки чи технології NFC, при оплаті проїзду разовим проїзним квитком, пасажир пред’являє його уповноваженій особі Перевізника, в тому числі при здійсненні пересадки, у межах визначеного часу дії послуги «Єдиний квиток».

3.10. Наслідком успішної валідації є друк квитка про успішну реєстрацію:

3.10.1. Квиток про успішну реєстрацію дійсний лише при наявності відповідного електронного квитка, безконтактної банківської картки чи технології NFC з яких проведено реєстрацію чи оплату такого проїзду.

3.10.2. Порядок користування транспортними послугами пасажирами, яким надано право безоплатного проїзду чи проїзду за зниженим тарифом визначається органом місцевого самоврядування.

3.10.3. Пасажир, отримавши від уповноваженої особи Перевізника чи самостійно з валідатора квиток про успішну реєстрацію, зобов’язаний зберігати його разом із електронним квитком, безконтактною банківською карткою чи технологією NFC, з яких проведено реєстрацію чи оплату такого проїзду,  до завершення поїздки.

3.10.4.         Пасажир вправі оплатити повну вартість проїзду іншого пасажира своїм неперсоніфікованим електронним квитком, безконтактною банківською карткою чи технологією NFC, однак пасажир, за якого оплачено проїзд не може здійснювати поїздку самостійно, без володільця відповідного засобу оплати чи самого засобу оплати.

3.11. Якщо електронний квиток, банківська картка чи технологія NFC не спрацьовують (недійсні, відсутній баланс їздок чи сума коштів недостатня для покриття вартості обраної пасажиром поїздки або мають ознаки фальсифікації), валідатор видає характерний сигнал та друк квитка про успішну реєстрацію не відбувається. Власник такого електронного квитка,банківської картки чи технології NFC зобов’язаний негайно покинути транспортний засіб та придбати право на проїзд.

3.12. Перервана поїздка:

3.12.1. У випадку неможливості проїзду пасажира до свого кінцевого пункту призначення з причини несправності транспортного засобу, такий пасажир пересідає на інший транспортний засіб того ж маршруту, який йде слідом по графіку та продовжує свою поїздку без проведення повторної оплати чи валідації проїзду.

3.12.2. У випадку неможливості проїзду пасажира до свого кінцевого пункту призначення з форс-мажорних обставин, що не залежать від Перевізника (відсутність електроенергії, обрив контактного проводу,  дорожньо-транспортна пригода, неналежний стан дорожнього покриття, інженерні ремонти акції громадської непокори, мітинги та інше), надання транспортних послуг зупиняється без будь-яких зобов’язань перед пасажиром.

3.12.3. Пасажир, який вийшов із транспортного засобу, не має права повторно використати квиток про успішну реєстрацію. Це правило не поширюється на випадки, коли пасажир вийшов із транспортного засобу та повернувся у проміжок часу його очікування на зупинці громадського транспорту (наприклад, коли пасажир вийшов, щоб надати допомогу іншому пасажиру зайти або вийти із транспортного засобу, або вийшов, помилившись зупинкою призначення).

3.13. Проїзд дітей віком до шести років дозволяється лише при їх супроводі дорослим. Проїзд організованих груп дітей здійснюється виключно з супроводом вихователів чи інших відповідальних осіб, у відповідності до законодавства.

3.14. Забороняється перевезення в салоні транспортного засобу речей, предметів чи багажу, якщо вони можуть завдати шкоду іншим пасажирам чи транспортному засобу.

  1. Засоби оплати/реєстрації проїзду

4.1. Оплату/реєстрацію проїзду пасажир може здійснити електронними квитками (ПКТК, проїзним квитком тривалого користування «Електронний квиток», електронним квитом «Соціальна карта Тернополянина»), безконтактною банківською карткою, пристроєм з технологією NFC.Також скористатись правом на проїзд пасажир може при наявності разового проїзного квитка, зайшовши в транспортний засіб, в тому числі при здійсненні пересадки, в межах визначеного часу дії послуги «Єдиний квиток».

4.4. Квиток про успішну реєстрацію проїзду не може передаватись одним пасажиром іншому в транспортному засобі під час поїздки або при виході із нього.

4.7. Здійснивши валідацію (доторкнувшись електронним квитком,безконтактною банківською карткою чи  пристроєм з технологією NFC до валідатора), пасажир надає дозвіл на стягнення вартості проїзду.

4.8. Безконтактні банківські картки, що можуть використовуватись для оплати проїзду зазвичай міститимусь наступний символ безконтактного застосування  або інший подібний символ.

4.9. Недійсними засобами оплати/реєстрації проїзду вважаються: електронні квитки, які занесені у блок-список АСООП; сфальсифіковані та пошкодженні електронні квитки.

4.10. Перевізник та Оператор має право вилучити або блокувати будь-який електронний квиток, якщо буде встановлено його неправомірне використання, використання особою, яка не має права на користування ним, фальсифікацію чи інші несанкціоновані дії. Повернення/розблокування електронного квитка можливе лише після встановлення всіх обставин, за письмовим зверненням власника квитка.

4.11. Пасажир зобов’язаний бережно ставитись до свого проїзного документа, не піддавати його прямому попаданню вологи, високим температурам, згинанню, зламу, зміні зовнішнього вигляду та іншим діям, що можуть пошкодити його.

4.12. У випадку несправності валідатора, та відсутності змоги самостійно усунути несправність проведенням регламентованих робіт (перевірка живлення, заміна стрічки), уповноважена особа Перевізника повідомляє Оператора та Перевізника про несправність валідатора, для невідкладного прибуття уповноваженої особи Оператора для проведення ремонту чи заміни валідатора та продовжує роботу на маршруті згідно затвердженого розкладу руху.

  1. Взаємовідносини Перевізника, Оператора і пасажирів

7.11. Пасажири повинні поважати працю працівників Перевізника та його уповноважених осіб, Оператора та інших підрядних організацій, які залучені до надання транспортних послуг, сприяти їм, виконувати їх вимоги та інструкції. Дбайливо ставитись до майна Перевізника та Оператора;

7.12. Пасажири зобов’язані дотримуватись порядку та чистоти на зупинках громадського транспорту та в салонах транспортних засобів.

7.13. Не мають права на проїзд особи із явними ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння, особи, верхній одяг яких є забруднений та може забруднити інших пасажирів, а також особи які порушують громадський порядок, не зважаючи на наявність у них квитка чи електронного квитка.

7.14. Пасажири повинні підійматись у транспортний засіб та сходити з нього після його повної зупинки. Право першочергового входу у транспортний засіб та виходу з нього мають вагітні жінки, особи з обмеженими фізичними можливостями, пасажири з дітьми дошкільного віку, особи похилого віку. Першочергово з салону транспортного засобу пасажири виходять, після того інші пасажири мають право заходити у транспортний засіб. При вході та виході  пасажири повинні  дотримуватись  порядку черговості,  а  після оголошення про закриття дверей відійти від них на безпечну відстань.

7.15. У випадку, якщо у салон транспортного засобу підіймається пасажир із дитячою коляскою чи пасажир в кріслі для пересування людей із обмеженими фізичними можливостями, інші пасажири повинні допомогти їм та звільнити площадку, що призначена для  їх комфортного проїзду.

7.16. Пасажири повинні утримуватись від безпідставного зайняття в транспортних засобах Перевізника місць, що відмічені спеціальними візуальними знаками як місця для сидіння: інвалідів, вагітних жінок, пасажирів з дітьми дошкільного віку, пасажирів похилого віку.

7.19.3. після входу у транспортний засіб здійснити оплату/реєстрацію проїзду та перевезення багажу, не чекаючи наступної зупинки, за що несе персональну відповідальність;

7.19.5. на обґрунтовану вимогу контролюючої особи Перевізника/Оператора, сплатити штраф за безквитковий проїзд, а також здійснити оплату/реєстрацію проїзду;

7.19.7. після прибуття транспортного засобу на перерву, чи зупинку безпосередньо перед прямуванням до базового підприємства Перевізника — вийти із транспортного засобу;

7.19.8. не затримуватися біля дверей транспортного засобу та не загороджувати багажем підходи до них, не заважати входу і виходу пасажирів,  а також  відкриттю/закриттю дверей;

7.19.9. сидіти або стояти в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування, по  можливості  стояти  обличчям  у  напрямку  руху;

7.20. Пасажирам забороняється:

7.20.1. палити або користуватись електронними сигаретами, приймати наркотики або вживати алкоголь в салонах транспортних засобів, провозити алкогольні напої у незакритому вигляді;

7.20.2. порушувати громадський порядок в салонах транспортних засобів та на зупинках громадського транспорту;

7.20.4. перевозити зброю (крім особливих випадків  –  перевезення службової та мисливської зброї), вибухові, отруйні,  смердючі, інфекційні,  радіоактивні речовини, спирт, бензин, гас, ацетон та інші вогненебезпечні, легкозаймисті, самозаймисті речовини, а  також ручну поклажу, яка може забруднити салон чи верхній одяг пасажирів;

7.20.5. під час руху відвертати увагу водія від керування транспортним засобом, та заважати йому в цьому;

7.20.6. відчиняти двері транспортного засобу під час руху,  крім  потреби  запобігання нещасному випадку;

7.20.7. перешкоджати закриттю дверей та використовувати для їзди підніжки і виступи транспортних засобів;

7.20.8. перебувати в кабіні водія;

7.20.10. висовуватись з вікон;

7.20.14. торкатись сидінь взуттям, ставити дітей ногами, багаж та ручну поклажу на сидіння;

7.20.15. входити в салон з морозивом та іншими подібними продуктам, що можуть забруднити інших пасажирів та салон;

7.23. У випадку пошкодження валідатора з вини пасажира, даний пасажир відшкодовує завдану шкоду та несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

7.24. За систематичне чи одноразове грубе порушення цих Правил пасажиром, який має право пільгового проїзду чи проїзду за зниженим тарифом, за умови, що таке право надане органом місцевого самоврядування, такий пасажир може бути позбавленим права на пільговий проїзд чи проїзд за зниженим тарифом.

  1. Здійснення контролю та відповідальність за безквитковий проїзд.

8.2. Контроль оплати/реєстрації проїзду проводять уповноважені особи Перевізника (контролери, кондуктори-контролери та ін.), які:

8.2.1.здійснюють контроль оплати проїзду та перевезення багажу, контроль за реєстрацією проїзду за допомогою електронного квитка, контроль за виконанням пасажирами обов’язків передбачених цими Правилами;

8.2.2. здійснюють контроль під час руху транспортного засобу.

8.2.4. мають право відмовити особі в подальшому користуванні  транспортними послугами та зобов’язати сплатити штраф, якщо виявить, що на протязі однієї зупинки проїзд не оплачено / не зареєстровано відповідно до вимог даних Правил.

8.2.5. при здійсненні контролю мають при собі службову безконтактну персоніфіковану картку встановленого зразка;

8.2.6.мають право поза чергою  входити  в  салон  транспортного засобу через будь-які двері;

8.2.7.мають право вилучати в  пасажирів  недійсні проїзні документи та проїзні документи, які використовуються особою, яка не правомочна на їх використання;

8.6. Якщо пасажир, при складанні постанови про адміністративне правопорушення не надає документів, що посвідчують особу, і відсутні свідки, які б могли засвідчити його особу, контролер викликає на місце конфлікту працівників поліції.

  1. Інформування пасажирів

9.2.  Витяги з Правил у частині прав, обов’язків та відповідальності  пасажира і   уповноважених осіб Перевізника, які безпосередньо контактують з пасажирами,  місцезнаходження та телефони Перевізника і Оператора, інформація про можливість придбання електронних квитків та порядок їх валідації, а також інша візуальна інформація, розміщаються у  салонах  транспортних засобів на видному та зручному для пасажирів місці.