Порядок справляння плати за проїзд

Порядок справляння плати за проїзд у міському електричному транспорті м. Тернополя з використанням автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів

(Додаток до рішення виконавчого комітету від 16.11.2016 р. № 967)

 1. Загальні положення 
 • 1.1. Цей порядок розроблено на основі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про міський електричний транспорт», Цивільного кодексу України, Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом, Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України, рішення Тернопільської міської ради від 19.08.2016р. №7/11/12 «Про Програму автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів в наземному громадському транспорті в м. Тернополі».
 • 1.2. Даний порядок не змінює принципів оплати проїзду, що встановлені нормативно-правовими актами України та не обмежує права споживачів послуг.
 • 1.3. Порядок встановлює механізм справляння плати за проїзд та правила реєстрації пасажирами свого проїзду у автоматизованій системі оплати проїзду та обліку пасажирів з використанням проїзного квитка тривалого користування та безконтактних карт.

 

 1. Основні терміни та їх значення

Автоматизована система оплати проїзду та обліку пасажирів (АСОП та ОП) – програмно – технічний комплекс призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг та обліку пасажирів.

Безконтактна картка кондуктора (БКК) – смарт-картка, яка знаходиться в кондуктора, за допомогою якої проводиться реєстрація у АСОП та ОП разового проїзду пасажира, після оплати такого проїзду кондуктору.

Валідатор – пристрій для реєстрації проїзду та справляння/списання плати з пасажира (ручний термінал та стаціонарний термінал).

Валідація – реєстрація проїзду за допомогою валідатора, наслідком проведення успішної валідації є друк паперового разового квитка чи підтверджуючого реєстрацію квитка.

Кондуктор – особа, яка збирає плату за проїзд (здійснює реєстрацію проїзду за допомогою валідатора) у тролейбусі, та видає підтверджуючий реєстрацію квиток/паперовий разовий квиток, перевіряє наявність документів на право проїзду.

Вартість тарифного пакету – величина вартості поповнення конкретного типу ПКТК за встановлену кількість їздок.

Паперовий разовий квиток – квиток виготовлений друкарським способом за допомогою обладнання АСОП та ОП (валідатором), при здійсненні оплати кондуктору з використанням БКК, що дає право на один проїзд в межах оборотного рейсу, який визначається зупинкою громадського транспорту на якій пасажир здійснив посадку та оплату проїзду.

Підтверджуючий реєстрацію квиток – квиток виготовлений друкарським способом за допомогою обладнання АСОП та ОП (валідатором), при використанні ПКТК, що дає право на один проїзд в межах оборотного рейсу, який визначається зупинкою громадського транспорту на якій пасажир здійснив посадку та реєстрацію проїзду.

Проїзний квиток тривалого користування (ПКТК) – електронний засіб фіксації попередньо оплачених транспортних послуг та реєстрації пільгового проїзду. ПКТК можуть бути персоніфіковані та неперсоніфіковані.

Пункти видачі,продажу та поповнення ПКТК – об’єкти, де пасажири та юридичні особи  мають змогу отримати, придбати та/або поповняти ПКТК.

Інші терміни вживаються у значенні, передбаченому законодавством України.

 

 1. Види проїзних квитків тривалого користування, їх придбання та поповнення.
 • 3.1. Неперсоніфікований ПКТК – встановленої форми картка, дійсна з моменту придбання, не містить персональних даних пасажира, можна придбати у пунктах продажу/поповнення.
 • 3.2. Персоніфікований ПКТК – встановленої форми картка, дійсна з моменту придбання, містить персональні дані пасажира, виготовляється на основі пакету визначених документів та згоди особи на збір, обробку та використання персональних даних.
 • 3.3. На міському електричному транспорті діють різні тарифні пакети ПКТК, які містять різну кількість передплачених транспортних послуг, вартість та інші переваги користування ними.
 • 3.4. Тарифні пакети ПКТК можуть бути:
 • Безлімітний – з обмеженим терміном дії та без обмеження кількості їздок.
 • На визначену кількість їздок (в тому числі пільговий) – поповнюється визначеною кількістю їздок за визначену вартість.
 • 3.5. Конкретні види тарифних пакетів ПКТК затверджуються виконавчим комітетом Тернопільської міської ради.
 • 3.6. Перевізник забезпечує можливість придбання/поповнення пасажирами ПКТК у всіх мікрорайонах міста Тернополя.
 • 3.7. Поповнення ПКТК відбувається у пунктах видачі, продажу та поповнення. Після створення квиткового серверу, поповнення ПКТК також відбуватиметься за допомогою мережі інтернет та автоматів самообслуговування.
 • 3.8. На окремих видах ПКТК може встановлюватись тайм-аут реєстрації проїзду.
 • 3.9. Усі ПКТК мають чітко визначений термін дії та обсяг оплачених та бонусних транспортних послуг.
 • 3.10. Інформація щодо правил користування ПКТК, про їх види і вартість, про пункти видачі, продажу та поповнення розміщується і розповсюджується у міському електричному транспорті та у пунктах видачі, продажу та поповнення.

 

 1. Порядок реєстрації проїзду
 • 4.1. Пасажир, зайшовши у транспортний засіб, не чекаючи наступної зупинки, зобов’язаний здійснити валідацію ПКТК, отримати підтверджуючий реєстрацію квиток та зберігати його до завершення проїзду.
 • 4.2. Пасажир, у якого відсутній ПКТК чи відповідне посвідчення, довідка, студентський чи учнівський квиток (у випадку користування пільгою на транспортні послуги) та пасажир, який отримав негативний результат валідації ПКТК, зайшовши у транспортний засіб, не чекаючи наступної зупинки, зобов’язаний сплатити вартість разового проїзду кондуктору та отримати паперовий разовий квиток, зберігати його до завершення проїзду.
 • 4.3. Підтверджуючий успішну реєстрацію квиток чи паперовий разовий квиток є підтвердженням надання перевізником та отримання пасажиром оплачених транспортних послуг.
 • 4.4. Наявність у пасажира відповідного квитка дає йому право на перевезення ручної поклажі, за перевезення багажу пасажир оплачує кондуктору вартість разового проїзду або проводить повторну реєстрацію ПКТК.
 • 4.5. Відповідний квиток, отриманий пасажиром, підтверджує право пасажира на проїзд виключно у тому транспортному засобі, де він отриманий.
 • 4.6. Неперсоніфіковані ПКТК, які передбачають пільговий проїзд, дійсні при пред’явленні відповідного посвідчення, довідки або студентського/учнівського квитка. Без пред’явлення відповідного посвідчення, довідки або студентського/учнівського квитка, для пільгового проїзду можуть використовуватись тільки персоніфіковані ПКТК.
 • 4.7. У разі виходу транспортного засобу з ладу під час роботи на маршруті (лінії) пасажири, що зареєстрували чи оплатили свій проїзд, при пересадці кондуктором на інший транспортний засіб перевізника повторно реєстрацію та оплату проїзду не проводять.
 • 4.8. У випадку втрати пасажиром неперсоніфікованого ПКТК, тарифний пакет та картка не поновлюються. У випадку втрати персоніфікованого ПКТК, за заявою особи такий ПКТК може бути заблокований. У випадку втрати безоплатно виданого ПКТК, повторна видача проводиться за рахунок особи, що її втратила.
 • 4.9. Перевізник забезпечує надання користувачам транспортних послуг кваліфікованої сервісно-інформаційної підтримки з приводу користування ПКТК та отримання транспортних послуг;
 • 4.10. У АСОП та ОП, за допомогою БКК та ПКТК, реєструються всі факти користування пасажирами транспортними послугами.

 

 1. Контроль за оплатою або реєстрацією проїзду та відповідальність пасажира.
 • 5.1. Контроль за оплатою проїзду, реєстрацією проїзду та перевірку наявності документів, що підтверджують право користування ПКТК, здійснюють кондуктори та контролери.
 • 5.2. За наявності відповідних підстав, перевізник вправі залучати до контролю правоохоронні органи.
 • 5.3. За безквитковий проїзд пасажир несе відповідальність, у порядку визначеному чинним законодавством України.